ผู้เขียน หัวข้อ: วันเข้าพรรษา = วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และสัจอธิษธาน  (อ่าน 28 ครั้ง)

thansettakij

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 23
    • ดูรายละเอียดคอลัมน์ พอเพียงอย่างพอใจ โดย :  ฉาย บุนนาค | หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ/ ฉบับ 3278 ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค.2560


รู้ไหมครับ?...ว่าต่อเนื่องมากว่า 14 ปีแล้ว ที่เครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ ได้รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา มาตั้งแต่ปี 2546

และเป็นที่มาที่ไปของ "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"  ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551

โดยมติคณะรัฐมนตรี ประกาศอย่างเป็นทางการให้ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เป็นวันเดียวกันกับ “วันเข้าพรรษา” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ดังนั้น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการส่งสัญญาณที่ดีงาม สนับสนุนให้สังคมไทยปลอดภัยจากน้ำเมา อีกทั้งการลด ละ เลิกการดื่มของมึนเมา ถือเป็นจุดเริ่มต้นการทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุตรหลานที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติ ...จากการสำรวจผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาปีที่ผ่านมา พบว่า มีประชาชนประมาณ 17 ล้านคน เปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม โดย 8 ล้านคนงดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษา และ 9 ล้านคนลดการดื่ม

ในเชิงเศรษฐกิจ... การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพอันดับ 1 ของประเทศที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตในเพศชายถึง 8.6% ของการเสียชีวิตทั้งหมด เมื่อประเมินเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้ว พบว่ามีมูลค่าสูงถึง 1.51 แสนล้านบาท หรือ 1.97% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ...

ในทางพุทธศาสนา การดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการกระทำที่ผิดศีลข้อ 5 ซึ่งเป็นศีลธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การงดเหล้าเข้าพรรษาจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ดีในการเริ่มต้นชีวิตที่มี "สติ" และละความ "อคติ" ออกจากใจ...พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรุปโทษของการดื่มสุราไว้ 6 ประการ โดยย่อคือ

"เหล้านั้นผลาญทรัพย์ ผลาญไมตรี ผลาญสุขภาพ ผลาญเกียรติยศ ผลาญศักดิ์ศรี ผลาญสติปัญญา"

สติ สำคัญอย่างไร?

สติ หมายถึงการระลึกรู้อารมณ์ และเป็นสิ่งที่ยับยั้งมิให้จิตตกไปในฝ่ายอกุศล

เพราะสติเป็นความระลึกรู้อารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศล หรือความระลึกทันอารมณ์จึงมีความสำคัญยิ่ง!!

เช่น เราต้องรู้ทันใจเราว่า นี้เรากำลังโลภ นี้เรากำลังโกรธ นี้เรากำลังกลัว...

และหากขาดสติ การเดินทางสู่มรรคนิพพานจึงหมดสติแน่นอน!!

ข้ออ้าง... สำหรับนักดื่มบางคนนั้นมองการดื่มเหล้าเป็นความสุข แต่จริงๆ มันก็แค่ความสุขแบบจอมปลอมบนความทุกข์ เหล้าทำให้เพลิดเพลิน แต่เป็นการเพลิดเพลินในเรื่องเศร้าและเรื่องกิเลส...

ใจคนเราเหมือนดังแก้วมีน้ำเหมือนจิตมีกิเลสเหมือนตะกอน ผสมอยู่ด้วยกัน... หากมีสติ ใจนิ่ง น้ำก็นิ่ง จิตใจก็ผ่องใส โอกาสมองเห็นธรรมได้สว่างไสวก็ง่ายขึ้น...

ยามขาดสติ หรือยามโกรธ ก็เหมือนแก้วน้ำเรามีอะไรมาเขย่า มากระทบให้ตะกอนฟุ้ง ทำให้จิตเราขุ่นมัว และลุ่มหลงตาบอดในการตัดสินใจ...

ช่วงเข้าพรรษาปีนี้ ผมตั้งจิตเป็น "สัจอธิษฐาน" ว่าจะละการดื่มเหล้าตลอดพรรษา... เพื่อแม่ เพื่อลูก และเพื่อรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์...

อธิษฐานเป็นความตั้งใจ สัจจะคือความจริงใจ ... สำหรับมนุษย์ ความแน่วแน่ต่อความตั้งใจของเรา จึงเรียก 2 สิ่งนี้รวมกันว่า "สัจอธิษฐาน" ถ้ามีสัจจอธิษฐาน จิตก็มีความแน่วแน่มั่นคง มีพลัง ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมไม่มีทางที่จะขวางการปฏิบัติของเราไปได้...

สุดท้ายนี้ขอฝากคำขวัญ "วันหยุดดื่มสุราแห่งชาติ" ของปี พ.ศ.2560 และขอบคุณ“ลุงตู่”ที่สานต่อและสนับสนุนนโยบายที่ดีต่อประชาชน

"ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ"

 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  http://www.thansettakij.com